Wybielanie zębów we Wrocławiu

 • Tiamina - C12H17ON4SCl · HCl - w stanie czystym bezbarwne kryształy rozpuszczalne
 • Karotenoidy - Karotenoidy (barwniki pochodzenia roślinnego) o charakterze węglowodorów o
 • Kwas pangamowy - Wszystkie witaminy z grupy B (odkryte przez Kazimierza Funka) mają wiele cech
 • Egzotoksyny - Substancje chemiczne o szkodliwym oddziaływaniu na organizmy żywe, powodujące
 • Fasola - Nasiona różnych odmian fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris), fasoli

Implanty zębowe we Wrocławiu

 • hipotermia - Hipotermia, czyli wychłodzenie, jest określana w medycynie jako znaczny spadek temperatury ciała. Pierwszym jej objawem
 • dalekowzroczność - Dalekowzroczność to inaczej mówiąc nadwzroczność. To bardzo popularna wada wzroku, druga obok krótkowzroczności
 • borelioza - Borelioza to inaczej mówiąc krętkowica kleszczowa lub też choroba z Lyme. To przewlekła infekcja bakteryjna, którą
 • choroby laryngologiczne - Laryngologia, a dokładnie mówiąc otorynolaryngologia, to jedna z dziedzin medycyny. Zajmuje się ona zarówno
 • rzęsistkowica - Rzęsistkowica jest chorobą dróg płciowych zarówno kobiet jak i mężczyzn. Można się nią zarazić poprzez kontakty

Aparaty-ortodontyczne we Wrocławiu

we Wrocławiu

 • Zespół Browna - wrodzone zaburzenie ruchomości gałki ocznej polegające na ograniczeniu ruchu oka w przywiedzeniu ku górze. Niekiedy
 • Leczenie zeza - w pierwszym etapie polega zwykle na odpowiedniej korekcji okularowej. Niekiedy stosuje się zasłanianie jednego z oczu
 • Strabismus paraliticus - (zez porażenny) - zez będący skutkiem porażenia jednego z nerwów czaszkowych unerwiających któryś z sześciu mięśni
 • Zez rozbieżny - (exotropia, strabismus divergens) – nierównoległe ustawienie gałek ocznych kiedy jedno oko ‘’ucieka
 • Wytrzeszcz - najczęściej jest spowodowany nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedowa

we Wrocławiu

 • Abulia - Abulia - niedomoga woli. Zaburzenie to, zależnie od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy
 • Akupunktura - Akupunktura - (chińska nazwa ? czen); metoda leczenia polegająca na nakłuwaniu specjalnymi igłami określonych punktów
 • Hormon - Hormon - chemiczny przekaźnik wytwarzany w jednej części organizmu, a wpływający na działanie komórek w innej jego
 • Iloraz inteligencji - Iloraz inteligencji - ogólny wskaźnik poziomu funkcjonowania umysłowego jednostki uzyskiwany przez nią w testowym
 • Prostata - Prostata - (inaczej gruczoł krokowy), męski gruczoł położony wewnątrz jamy miednicy, którego wydzielina stanowi około
Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

52-403 Wrocław

Gabinet dentystyczny we Wrocławiu

 • Chemosynteza - Jest procesem, w którym energia potrzebna do asymilacji CO2 i przetworzenia go w związki organiczne pochodzi z
 • Porosty - Porosty to grupa grzybów, które dzięki zdolności współżycia z glonami uzyskały nowe możliwości życiowe. Stąd porosty
 • Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego - Nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego polegają na niedostatecznej lub nadmiernej reakcji obronnej. Spowodowane
 • Dziedziczenie pozajądrowe - U niektórych organizmów wykazano istnienie cech, które nie zależą od materiału genetycznego zawartego w jądrze
 • Rośliny nasienne - U roślin nasiennych nastąpiła dalsza redukcja gametofitu, nierzadko do kilku komórek, i jego całkowite uzależnienie od

Chirurg stomatolog we Wrocławiu

 • Psychologia - Psychologia (od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = słowo
 • TAT - TAT (Thematic Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony przez Henry'ego
 • Represja - Represja (od łac. reprimere, odpierać, odpychać, tłumić) albo wyparcie to jeden z mechanizmów obronnych znanych
 • Uwaga - Uwaga - ogólne określenie wielu procesów poznawczych odpowiedzialnych za:- utrzymanie organizmu w stanie
 • Genogram - Genogram to graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego