Wybielanie zębów we Wrocławiu

 • Hemoroidy - Żylakowate rozszerzenia splotu odbytniczego powstające jako wyraz wrodzonej
 • Pirydoksyna - Bezbarwne kryształy o temperaturze topnienia 160° C, rozpuszczalna w wodzie
 • Naparstnica - Roślina dwuletnia, czasem bylina z rodziny Trędnikowatych (Scrophulariaceae). W
 • Nobel - Pierwiastek radioaktywny. Aktynowiec z III grupy układu okresowego. Pierwiastek
 • Neptun - Pierwiastek radioaktywny. Aktynowiec z III grupy układu okresowego. Jest to

Implanty zębowe we Wrocławiu

 • bezsenność - Bezsenność to bardzo charakterystyczne zaburzenia normalnego rytmu dobowego człowieka. To inaczej mówiąc trudności
 • febra - Febra, a dokładnie mówiąc żółta febra (żółta gorączka) to choroba tropikalna wywoływana jest przez wirusa, który należy
 • psychozabawy - Bardzo przydatne bywają rozmaite psychozabawy, bowiem dzięki nim można przez chwilę poczuć się inaczej, co pozwoli nam
 • reumatyzm - Reumatyzm to po prostu szereg dolegliwości, które objawiają się bólem stawów oraz mięśni. Zasadniczo można podzielić je
 • niewydolność krążenia - Niewydolność krążenia jest przypadłością, która bardzo często dopada nas w dzisiejszych czasach. Jest ona głównie

Aparaty-ortodontyczne we Wrocławiu

we Wrocławiu

 • Myopia - (krótkowzroczność) - genetycznie zdeterminowana wada wzroku wynikająca ze zbyt długiej gałki ocznej. U dzieci zwykle
 • Zez ustalony - (strabismus fixus) - zez spowodowany zwłóknieniem jednego lub wielu mięśni zewnątrzgałkowych. Stwierdza się brak ruchu
 • Stereopsja - trzeci, najwyższy stopień obuocznego widzenia polegający na zdolności widzenia przestrzennego, 3D
 • Objaw Bielschowsky’ego - objaw towarzyszący porażeniu mięśnia skośnego górnego i polegający na zwiększeniu zeza pionowego po pochyleniu głowy na
 • Zez skośny - (strabismus obliquus) - jeden z rodzajów zeza pionowego. Największe odchylenie pionowe widoczne jest podczas patrzenia

we Wrocławiu

Kontakt we Wrocławiu:

ul. Jordanowska 26

Telefon: (71) 363-45-97

52-403 Wrocław

Gabinet dentystyczny we Wrocławiu

 • Choroby wieloczynnikowe - Istnieją też choroby, które uwarunkowane są zarówno przez mutacje genów, jak i wpływ środowiska (tryb życia, odżywianie
 • Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego - Nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego polegają na niedostatecznej lub nadmiernej reakcji obronnej. Spowodowane
 • Tajga - Tajga to lasy iglaste strefy umiarkowanej, tworzące pas na południe od tundry, na obszarze Ameryki Północnej i Eurazji
 • Białka - Białka są związkami zawierającymi węgiel, wodór, tlen i azot, a zwykle także siarkę. Podstawowymi jednostkami
 • Lipidy (tłuszczowce) - Są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi jedno lub wielowodorotlenowych. Dzielą się na proste (zbudowane z

Chirurg stomatolog we Wrocławiu

 • Lezja - Lezja - patologiczne lub sztuczne (w celu doświadczalnym) uszkodzenie narządu lub tkanki.Lezją może być nazwana zmiana
 • TAT - TAT (Thematic Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony przez Henry'ego
 • Bezsenność - Bezsenność (łac. Insomnia) - subiektywne zaburzenia związane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, wczesnym
 • Agresja - Agresja (łac. aggresio – napaść) to w psychologii określenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz lub do
 • Reaktancja - Reaktancja - teoria reaktancji (oporu psychicznego) stworzona została przez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja